Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoPOZYCJONOWANIE PRODUKTÓW

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

 1. Firma otrzymuje strategię pozycjonowania produktów określająca ich miejsce i rolę w portfelu produktów Firmy oraz miejsce produktów na runku
 2. Klient otrzyma zestaw procedur dotyczących zarządzania produktami
 3. Kluczowi pracownicy firmy zostaną przeszkoleni w zakresie zarządzania portfelem produktów oraz pozycjonowania produktów na rynku

OCENA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

 • Ocena ilościowa i jakościowa dostępnych informacji rynkowych w zakresie pozycji konkurencyjnej analizowanych produktów na rynku
 • Określenie luk informacyjnych oraz optymalnego sposobu ich uzupełnienia w tym ew. wytyczne dla firm badawczych

Od jakości i ilości danych ich kompletności będzie zależał czas realizacji projektu.

PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Wstępny audyt mający na celu: ocenę obecnie realizowanej strategii marketingowej oraz roli produktu lub produktów będących przedmiotem projektu w tej strategii oraz ocenę organizacji marketingu i sprzedaży pod kątem skuteczności zarządzania produktami
 2. W przypadku braku wystarczających danych konieczne będą badania rynkowe, których celem jest określenie najistotniejszych wymiarów z punktu widzenia klienta wg których powinny być pozycjonowane produkty oraz danych pozwalających na określenie pozycji konkurencyjnej produktów na rynku
 3. Warsztaty 2 dni
 4. Opracowanie strategii pozycjonowania dla marek będących przedmiotem projektu
 5. Monitoring wdrożenia strategii pozycjonowania

CZAS PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Projekt przeprowadzony zostanie w okresie od 8-12 tygodni (w zależności od liczby produktów objętych projektem) od daty rozpoczęcia prac. Okres monitoringu - 1 rok po przyjęciu strategii

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla kierownictwa działu/pionu marketingu. W projekcie udział wezmą kierownicy jednostek organizacyjnych mających bezpośredni wpływ na przebieg procesu zarządzania produktami oraz ich wizerunkiem (np.: szefowie działów lub pionów marketingu, kierownicy produktu lub marki, szefowie działów lub pionów sprzedaży, szefowie działów lub pionów obsługi klienta itp.)

REZULTAT PROJEKTU

Po zakończeniu projektu klient otrzymuje raport obejmujący:

 • Analizę pozycji konkurencyjnej produktów będących w zakresie projektu
 • Określenie miejsca i roli analizowanych produktów w dotychczasowym i przyszłym portfelu firmy
 • Strategię pozycjonowania produktów na rynku w tym: określenie możliwych kierunków rozwoju marek, najważniejszych wymiarów pozycjonowania marek, marketing mix dla poszczególnych marek, główne działania oraz niezbędne nakłady na ich realizację
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania produktami będącymi w zakresie projektu wraz z zestawem procedur

Oprócz tego Klient uzyskuje pomoc w formie doradztwa i nadzoru wdrażania strategii w okresie 1 roku od przyjęcia strategii do realizacji

MERYTORYCZNY ZAKRES PROJEKTU

 1. Wstępny audyt
 2. Warsztaty 2 dni
 3. Przygotowanie strategii pozycjonowania
 4. Monitoring wdrożenia strategii pozycjonowania


 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©