Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoSTRATEGIA KONKUROWANIA

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

 1. Firma uzyskuje kompletną strategię konkurowania.
 2. Przygotowany zostaje szczegółowy plan wdrożenia strategii i mierniki sukcesu.
 3. Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni i przygotowani do samodzielnego wdrożenia strategii.
 4. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do samodzielnego wprowadzania działań korygujących oraz opracowywania następnych wersji strategii konkurowania.

PRZEBIEG PROJEKTU

Głównym założeniem projektu jest maksymalizacja udziału pracowników firmy w procesie tworzenia strategii. Projekt realizowany jest na trzech etapach:

 1. Formułowanie strategii
 2. Formułowanie taktyki
 3. Przygotowanie planu wdrożeniowego

W każdym z tych etapów przeprowadzane jest szereg prac w tym: prace przygotowawcze, warsztaty strategiczne, prace podsumowujące. Wybór strategii nastąpi w oparciu o teorię sił konkurencyjnych Portera.

CZAS PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Projekt przeprowadzony zostanie w okresie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest dla wyższej i średniej kadry zarządzającej firmą oraz wybranych pracowników na stanowiskach specjalistycznych (np. marketing). Należy zadbać, aby w projekcie uczestniczyły wszystkie osoby, które będą miały wpływ na późniejsze wdrażanie strategii rozwoju.

REZULTAT PROJEKTU

Po zakończeniu projektu klient otrzymuje raport obejmujący:

 1. Wyniki przeprowadzonych analiz rynkowych.
 2. Definicję czynników budujących wartość firmy.
 3. Określenie długookresowych celów strategicznych i segmentów docelowych.
 4. Opis strategii wyznaczonej przez elementy konkurowania i standardy.
 5. Opis przyjętej taktyki związanej z rozwojem zasobów i procesów.
 6. Zaplanowane do realizacji projekty wdrożeniowe.
 7. Harmonogram i budżet realizacji projektów wdrożeniowych.


 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©