Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Pracownicy działów sprzedaży oddziałują bezpośrednio na wyniki uzyskiwane przez firmę, ale z drugiej strony obciążają ją bardzo wysokimi kosztami. Umiejętna budowa działów handlowych zwykle prowadzi do poprawienia sytuacji ekonomicznej i rynkowej firmy. Prawidłowe zarządzanie sprzedażą przejawia się również w efektywniejszym wykorzystaniu pracowników, co w znacznym stopniu obniża koszty własne. Kurs przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników szczebla zarządzającego oraz działów handlowych lub marketingowych firmy. Kurs przygotowuje uczestników do budowania sił sprzedaży własnego przedsiębiorstwa oraz do wykorzystywania ich w najefektywniejszy sposób.

Podstawowe zagadnienia: cele i strategie działu sprzedaży, rekrutacja i selekcja handlowców, szkolenie, nadzorowanie i motywowanie handlowców, ocena skuteczności działania, zasady sprzedaży osobistej, przywództwo w zarządzaniu sprzedażą.

Czas trwania: 22 godziny 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©